Loonindexatie 2023 geschat op 10% (NL)

Er wordt geschat dat de lonen van meeste werknemers vanaf 2023 zullen geïndexeerd worden met ongeveer 10%. Eindelijk een positief effect van de inflatie die je zal voelen in uw portefeuille. De oorlog in Oekraïne heeft de prijzen van onze producten enorm laten stijgen, volgens de Belgische wetgeving dienen de lonen mee te stijgen om zo de werknemer te beschermen tegen deze prijsstijgingen. Dit wordt in België gemeten door de gezondheidsindex te vergelijken met de spilindex, wanneer deze laatste overschreden wordt, dan heb je recht op een loonindexatie.

December 6, 2022
News

Wanneer zal uw loon geïndexeerd worden?

Uw sector bepaalt het moment dat je het geïndexeerd loon zal ontvangen, meer specifiek door het paritair comité van uw onderneming. Volgende tabel geeft weer hoe de lonen van werknemers in de privé sector zullen evolueren in 2023. Ambtenaren zagen hun loon recent reeds stijgen en worden hier dus buiten beschouwing gelaten. Het is duidelijk dat bedrijven die gevestigd zijn in België vanaf volgend jaar hun loonkost zullen zien toenemen. Het belang van efficiënter werken zal in elke industrie een cruciale rol spelen en dient dus mee opgenomen te worden in uw investeringsanalyse.

Figuur 1: loonindexering volgens paritair comité (bron SD Worx)

Welk gevolg heeft dit voor uw investeringen?

Zal deze stijging ook een positief effect zal hebben op de investeringsmarkten? Dit is afhankelijk van hoe de inflatie de komende maanden zal evolueren. Indien de prijzen van consumptiegoederen blijven stijgen zullen mensen het moeilijk hebben om te beleggen aangezien ze niet rondkomen met het loon dat ze krijgen om te werken. Anderzijds, als de inflatie zijn piek heeft bereikt en eindelijk begint af te koelen, dan zullen de prijzen minder stijgen waardoor investeerders weer mogelijkheden krijgen om te beleggen. Het zal afwachten zijn tot 2023 om het effectief te kunnen waarnemen, maar je kan u al voorbereiden door uw investeringsplan aan te passen aan de loonindexering die zal plaatsvinden.

Wat ga jij doen met uw loonindexering?

Merk je dat je momenteel rondkomt met uw huidig loon, dan kan je jezelf voorbereiden door een investeringsplan op te stellen voor 2023. Ga opzoek naar welke doelstellingen er moeten behaald worden op nationaal en internationaal niveau. Welke sectoren zullen hier het beste op kunnen inspelen? Voer je analyses uit op deze sectoren en haal de winnaars uit elke industrie. Op deze manier kan je uw geld laten renderen op lange termijn.

Laat u ondersteunen door Greeninvestor om uw investeringen optimaal te benutten.

Subscribe to our newsletter.

* By filling in this form you agree with our privacy notice
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.